Дейност 7. Разработване и провеждане на осведомителни кампании

-В рамките на дейността се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании (ИК) съобразени с темите на планираните по Дейности 3 и 4 образователни програми и кампании. ИК ще информират и промотират дейности сред учебни заведения, заинтересовани страни и широката общественост относно кръгова икономика и рециклиране и свързаните управление на ресурсите, устойчиво развитие, опазване на околната среда. ИК ще промотират проектните дейности и резултати. Предвижда се провеждане на следните ИК:

-ИК 1 на тема Зелени предизвикателства Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението за природата и здравето на хората. Конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата”.

-ИК 2 на тема Световният климат: мисли глобално, действай локално!, разясняващи влиянието на климата върху планетата и ролята на човека. Конкурс за рисунка.

-ИК 3 Съвършената форма е кръг!, разясняващи кръговата икономика и важността от рециклиране. Тематична кръгла маса с участието на ученици и учители, от целевите училища и местния университети, централна и местна власт, държавни институции, НПО, бизнес.

-ИК 4. Планета или пластмаса? приканваща за намаляване използването на пластмаса и показваща негативните последици за околната среда. Конкурс за арт-инсталация от отпадъчни материали.

-ИК 5. Волята да промениш – възможно е друго бъдеще!, разясняващи възможните малки стъпки, които може да направи всеки от нас за промяна. Конкурс за съчинение “Аз обичам природата – възможно е друго бъдеще!”.

-ИК 6. Технологиите в услуга на бъдещето!, разясняваща ползите от технологиите за екологията. Провеждане на екологичен хакатон.

Резултати

– Организирани и проведени 6 различни осведомителни кампании;

– Създадени и разпространени 6 видеа;

– Изработване на 1бр. промоционален филм;

– Организирана 1бр. изложба на плакати;

– 18 платени публикации в електронни меди;

– 18 платени реклами (чрез банер) в електронни медии;

– Организирани 4 конкурса;

– Организирана 1 кръгла маса;

– Организиран 1 екологичен хакатон;

– Достигане до 100 000 души чрез събития, социалните мрежи, електронни и печатни медии.

Translate »