Технологиите в услуга на бъдещето!

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании.

Информационна кампания 6:

Технологиите в услуга на бъдещето!,

разясняваща ползите от технологиите за екологията.

Провежда се провеждане на екологичен хакатон.

8 Ways Technology is Helping the Environment

Translate »