Посещение на Ю Сакариасен от норвежкия партньор PRIOS

От 1 до 4 юли в Бургас беше на посещение на Ю Сакариасен, представител на норвежкия партньор PRIOS

В тези дни нашият гост разгледа града, запозна се с представители на партьорските училища.

Денят в ПГКПИ беше много разнообразен и ползотворен. Сутринта 27 ученици от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации се включиха в организираната от фондация “МанЕко” Климатична фреска. Учениците показаха чудесни способности да схващат лесно нова информация и да мислят логично.

След обяд учениците от ПГКПИ представиха своето училище и отличени в различни състезания екологични проекти, Дарина Кандарова – старши учител по ХООС в ПГКПИ представи кратка информация за работата по образователните програми, по които ще работят от следващата учебна година училищните клубове „Зелен кръг“. Десислава Стайкова – старши учител по ХООС в ПГЧЕ „Васил Левски“ разказа за постиженията и различните проекти на учениците от ПГЧЕ.

Много интересно беше представянето на добри практики от Норвегия и страните от ЕИП за опазване на околната среда и кръговата икономика от Ю Сакариасен, представител на норвежкия партньор пред ученици и учители.

На следващия ден Ю Сакариасен посети ОУ ”Георги Бенковски”, където видя обучителните съоръжения на открито и разговаря с екипа по проекта и учители от училището.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »