ОУ „ Георги Бенковски “ – гр. Бургас  с още една крачка напред

Учениците ще се обучават в Осезаема класна стая

В ОУ „Георги Бенковски“ се откри Осезаема класна стая на открито.

Тя е изградена със средства по Проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

На събитието, състояло се на 05.10.2023г., присъстваха представители на училища и детски градини – партньори по проекта „Прилагане на мерки за подобряване екологичното образование на подрастващите в община Бургас“.

      Осезаемата класна  стая е начин децата да излязат от формалната среда на образование и чрез практиката да получават повече знания и умения под формата на игри, проекти, наблюдения и изследвания. Ресурсите, с които разполага стаята, целят да засилят интереса и мотивацията на подрастващите към учебния материал. В иновативната класна стая има 12 различни повърхности – новоселски камък, вулканична пемза, гумена настилка, торопочвена смес, мозайка, пясък, гранит, декинг, корк, изкуствена трева, паве, борови кори – които могат да се използват за обучение на деца и ученици от всякакви възрасти.

      На откриването ученици от VI и VII клас представиха експерименти, свързани с:

  • Измерването на различни климатични елементи чрез мобилна климатична лаборатория – температура, влажност на въздуха, слънчева радиация, водородни емисии.
  • Опити, показващи определени характеристики на почвата – пропускливост, шупливост, разтворимост , състав.
  • Опити, анализиращи различни свойства на водата и въздуха.
Translate »