Предстоящи информационни кампании

ЗЕЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА Информационна кампания 1: Зелени предизвикателства Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението

Read more

Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Информационна кампания 2: Световният климат: мисли глобално, действай локално! Не бива да забравяме, че учениците могат да се включват активно

Read more

3R като REDUCE-REUSE-RECYCLE – споделен опит 

Учениците от ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново са създали екип енергопросветители. Чрез техните действия се опитват да повишат информираността

Read more

Защо задължително да разделяме отпадъците – причини, които ще ви мотивират

Информационна кампания 1: Зелени предизвикателства Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението за природата

Read more