Кръгла маса на тема “Споделена отговорност за устойчив град – добри практики и предизвикателства“

ПОКАНА Уважаеми дами и господа, Екипът по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“

Read more

Волята да промениш – възможно е друго бъдеще!

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании. Информационна кампания 5: Волята да промениш – възможно

Read more

Световният климат: мисли глобално, действай локално!

В проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании. Информационна кампания 2: Световният климат: мисли глобално, действай локално! Кампанията

Read more