Дейност 5. Създаване на три обучителни центъра и доставка на оборудване и софтуер

•Предвижда се създаване на 3 обучителни центъра (ОЦ) в трите български училища, партньори по проекта. Създадените условия в тези центрове ще позволят провеждане на специализирани упражнения, изследвания и наблюдения на процеси в областта на кръгова икономика и рециклиране и свързаните екология, климатични промени, химия, биология, дигитални технологии.

•ОЦ ще бъдат обособени на 2 зони: лабораторна и дигитална. Лабораторните ще се използват основно за провеждане на заниманията от Практически модул по Дейност 4, като обработка и анализ на взети теренни проби, провеждане на химични и биологични изследвания, и др.

•Дигиталните ще са със смесено предназначение като в тях ще се проведат обучение на обучители, подготовка и представяне на лекции и материали, самоподготовка (модули Обучение на обучители и Теоретичен от д-ст 4).

Translate »