Неформални партньори в проекта

Училищата и детските градини – неформални партньори:

  1. ОУ „Александър Георгиев-Коджакафалията“
  2. ОУ „Елин Пелин“
  3. Профилирана гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“
  4. ОУ „Пейо Яворов“
  5. ОУ „Антон Страшимиров“
  6. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
  7. ОДЗ „Зорница-Звездица“
  8. ЦДГ „Ханс Кристиян Андерсен“
  9. Еко детска градина „Пинокио“

През учебната 2023/2024 година в тези образователни институции ще се организират клубове „Зелен кръг“, в които ще се приложат образователните програми създадени по проекта, а децата и учениците с техните ръководители ще участват в дейностите, предвидени за тях по време на проектните образователни кампании.

Заинтересованите страни, към които е насочено проектното предложение са децата и учениците от образователните институции в град Бургас, както и техните учители и родители.

Считаме, че е изключително важно изграждането на положително отношение към околната среда, създаването на ефективни комуникационни канали, пречупване на негативни нагласи и създаване на среда на доверие, отговорност към управлението на ресурсите и рециклирането; разбирането на ползите от кръговата икономика и личния принос към намаляването на вредите за околната среда сред подрастващите, защото най-трайни са изградените нагласи и навици в ранна възраст. Важно е обучението и на учителите, защото те са логичните авторитети в живота на всяко дете, техния положителен пример е изключително важен за развитието на децата и учениците.

Със създаването на откритите класни стаи заинтересованите страни ще имат възможност да са по-близо до природата, да видят възможността да се пренася обучението в ралична физическа среда. Ще свикнат с идеята за използване на щадящи природата екологични материали и използване на възобновяеми източници на енергия. Ще бъде демонстриран екологичния подход в дизайна.

Важна цел е изграждането на последователи, затова в дейностите на проекта е заложено изграждането на мрежа от клубове, в които под ръководството на учители да се получават знания и умения в областта на екологичното образование.

Translate »