Волята да промениш – възможно е друго бъдеще!

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании.

Информационна кампания 5:

Волята да промениш – възможно е друго бъдеще!,

разясняващи възможните малки стъпки, които може да направи всеки от нас за промяна.

Предвижда се конкурс за съчинение “Аз обичам природата – възможно е друго бъдеще!”

Translate »