Зелени предизвикателства

В проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании, съобразени с темите на образователните програми и кампании.

Информационна кампания 1:

Зелени предизвикателства

Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението за природата и здравето на хората.

Ще бъде обявен конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата”.

Translate »