Конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата!”.

Първият от предвидените в този проект е

Конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата!”.

Регламентът, изискванията към видеото и сроковете ще бъдат обявени на по-късен етап.

Сега може само да помислите върху идеята!

Да разгледате какво са правили учениците Бургас преди Вас!

Например …

Translate »