Планета или пластмаса?

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании.

Информационна кампания 4:

Планета или пластмаса?

приканваща за намаляване използването на пластмаса и показваща негативните последици за околната среда.

Превижда се обявяването на конкурс за арт-инсталация от отпадъчни материали.

Translate »