Световният климат: мисли глобално, действай локално!

В проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании.

Информационна кампания 2:

Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Кампанията е разясняваща влиянието на климата върху планетата и ролята на човека.

Предвижда се конкурс за рисунка по темата.

Translate »