Съвършената форма е кръг!

В рамките на проекта се предвижда провеждането на 6 различни информационни кампании.

Информационна кампания 3:

Съвършената форма е кръг!

разясняваща кръговата икономика и важността от рециклиране.

Предвижда се провеждане на тематична кръгла маса с участието на ученици и учители, от целевите училища и местните университети, централна и местна власт, държавни институции, НПО, бизнес.

Translate »