Еко класна стая на открито в двора на ПГКПИ и обучителен център

Класната стая на открито в двора и обучителният център в ПГКПИ са изградена по Проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Официалното откриване на новите придобивки се състоя на 28.09.2023 г. Присъстваха представители на партньорските училища.

Новото пространство в двора е още едно атрактивно място за провеждане на занятия на открито за учениците и гостите на ПГКПИ, а обучителният център е предпоставка за много интересни класни и извънкласни занимания.

Translate »