УСТОЙЧИВОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ НОВО БЪДЕЩЕ ЗА ПЛАНЕТАТА

На 23 октомври учениците от клубовете „Зелен кръг“ при ПГКПИ и ОУ „Елин Пелин“ в Бургас посетиха ферма за пермакултури Biotiful в село Росен, община Бургас. Посещението беше част от проекта BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 за подобряване на екологичното образование на подрастващите в региона.

Фермата Biotiful е пример за устойчиво земеделие, което работи в хармония с природата и е в съгласие с принципите на кръговата икономика. В рамките на този модел, всичко във фермата се използва и рециклира, без отпадъци. Учениците имаха възможност да наблюдават взаимодействието между различните видове растения и животни и да видят как природата може да се саморегулира.

Използването на природосъобразни методи, като отглеждането на кокошки, които се използват като естествени „трактори“ за обработка на земята, бе един от интересните аспекти, които учениците наблюдаваха. Освен това, учениците се включиха в извършването на различни замервания с мобилна лаборатория, като измерваха температурата на водата, въздуха и почвата, както и pH на водата и влажността на въздуха.

Образователната част беше съчетана с практически занимания, където учениците сами приготвиха храна от продукти, отгледани във фермата. Това беше допълнено с дегустация на чай, приготвен от билки, отгледани на място. Посещението беше съчетано с образователни игри, които допълнително обогатиха опита на учениците.

Този опит даде на учениците нови знания за устойчивите практики в земеделието, както и важността на екологичното образование и съхранение на природните ресурси. Посещението във фермата демонстрира как теоретичните познания могат да бъдат приложени на практика, като същевременно се насърчава устойчивото развитие и екологичното съзнание сред младите хора.

Translate »