Конкурс на тема “Мисли глобално, действай локално”

КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ПЛАКАТ, ФОТОГРАФИЯ И 3D-ИЗОБРАЖЕНИЕ
“ Световният климат: мисли глобално, действай локално!”
ТЕМА “ Зелена кръгова икономика”

Целта на конкурса е учениците да открият магията на дигиталното изкуство, да
научат повече за Зелената кръгова икономика, рисувайки и снимайки обекти; да
разкрият своя творчески свят и да развият уменията си по компютърна графика,
фотография и живопис;

Конкурсът е на тема “Мисли глобално, действай локално” – разясняващи влиянието на климата върху планетата и ролята на човека.
Творбите трябва да бъдат оригинални и непубликувани преди.
Рисунките и плакатите трябва да бъдат в електронен формат (JPEG, PNG, GIF и др.).
Форматът на плаката трябва да бъде [A3].
Рисунките, плакатите, фотографиите и 3-D изображенията трябва да съответстват на темата на конкурса и да бъдат публикувани в електронен формат на https://arts.codingburgas.bg

Повече за изискванията и начина на публикуване прочетете в регламента.

Регламент на състезаниевто

https://www.codingburgas.bg/wp-content/uploads/2023/12/Regulation_Art_2023_bg.pdf

Translate »