ПОСЕЩЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА САНТИННИ ВОДИ

На 22 ноември 2023 г., сряда, ученици от ПГЧЕ “Васил Левски” и ПГКПИ в град Бургас посетиха Пречиствателната станция за сантинни води (нефтоводни смеси) на територията на Пристанище Бургас. Тази станция, важна за екологичното обслужване на пристанището, им предостави възможността да се запознаят със съвременните методи за пречистване на замърсени води. Главният еколог г-н Сотиров разясни на учениците екологичните изисквания и нормативни документи, свързани с дейността на станцията.

Посещението на учениците е част от проекта за подобряване на екологичното образование в Бургас, финансиран по “Малка грантова схема кръгова икономика” и е подкрепен от Министерството на околната среда и водите. Целта на проекта е да насърчи устойчивото използване на ресурсите и да подобри екологичното образование на младите хора.

Важно е да отбележим, че Пристанище Бургас е с ключова роля в регионалната и национална икономика. Терминал “Запад” на пристанището обработва метали, зърно, скрап и насипни товари и разполага с общо 6 корабни места с обща дължина 890 метра. Пристанището включва също и най-големия хладилен склад в България. Откриването на пристанището е допринесло за икономическия растеж на Бургас, като го превърна в един от основните райони на страната и врата към света.

Съоръженията и инфраструктурата на пристанището се развиват динамично. “БМФ Порт Бургас” АД, частен пристанищен оператор, управлява двата основни терминала и е инвестирал значителни средства в тяхното развитие. През 2018 г. БМФ Порт Бургас завърши строителството на три нови корабни места, което допринесе за разширяването на потенциала на пристанището.

Тази образователна инициатива, съчетаваща теоретично обучение и практически опит, е част от усилията за формиране на отговорно отношение към околната среда сред младите хора и насърчаване на устойчивия начин на живот.

Translate »