Световния климат – мисли глобално, действай локално

Проблемите със световния климат са все по-осезаеми за всички. Какви са причините, и последиците и какви конкретни мерки за екологичното опазване на природата бихме могли да приложим? Това беше темата на инициативата, организирана от участниците в клуб „Зелен кръг“ от ПГКПИ. Те подготвиха и разпространиха сред партньорските училища и детски градини презентация на тема „Световния климат – мисли глобално, действай локално“ с цел повече хора да бъдат запознати с тази тема.

В гимназията учениците привлякоха към своята идея ученическия съвет и заедно, в часа на класа запознаха всички класове с климатичните промени и последствията от тях.

В училищата-партньори също беше проведена такава кампания и техните възпитаници проявиха интерес към съдържанието на презентацията, която засяга климатични и екологични проблеми, последствията от климатичните промени като глобалното затопляне, климатичните промени в България, климатичните промени за организмите в природата, заплахите за земеделието и заплахите за здравето на човека. В някои от класовете презентацията бе изнесена от ученици, обучени по проекта.

Доволни сме от това, че нашите съмишленици получиха знания за това, какво означава да мислиш глобално и да действаш локално и ги провокирахме да коментират конкретни мерки за екологичното опазване на природата.

Кампанията се проведе в изпълнение на дейност 4 по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас” по „Малка грантова схема кръгова икономика“, по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – 0015-C01 „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

Translate »