КОНКУРС “ПРЕОБРАЗИ, ИЗПОЛЗВАЙ, ИЗНЕНАДАЙ”

РЕГЛАМЕНТ ЗА КОНКУРСА “ПРЕОБРАЗИ, ИЗПОЛЗВАЙ, ИЗНЕНАДАЙ” С ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ

 1. Цел на конкурса: Отбелязване 18 март – световен ден на рециклирането. Обръщане на внимание към проблема с отпадъците, с акцент към повторното им използване. Популяризиране на творческото използване на отпадъчни материали и стимулиране на креативните умения на децата и учениците.
 2. Възрастови групи: 

I група – ДГ

II група – I-IV клас           

III група – V-VIII клас      

IV група – IX – XII клас    

 1. Участници: Деца и ученици, индивидуално или като екип до 3-ма души.
 2. Тема: Творбите трябва да се фокусират върху употребата на отпадъчни материали и тяхната трансформация в уникални, творчески произведения.
 3. Материали: Участниците трябва да използват разнообразни отпадъчни материали, включително, но не само: хартия, картон, пластмаса, метал, текстил, стъкло и други.
 4. Критерии за оценяване:
 5. Творческа идея и изпълнение: Оригиналност и творчески подход при използване на материалите.
 6. Естетика: Визуална привлекателност и хармония в дизайна на творбата или силно въздействие. Качество на изработката.
 7. Използвани материали: Как добре творбата отразява темата “Преобрази, използвай, изненадай”, степен на употреба на отпадъчни материали.
 8. Награди: Победителите във всяка възрастова група ще получат сертификати, тематични подаръци и възможност за публично изложение на техните творби.
 9. Творбите трябва да се донесат на 18 март 2024 година от 12 до 15 часа в залата за съвременно изкуство на 4 етаж на Регионална библиотека „Пейо Яворов“, Бургас. Всяка творба да има етикет с име на детето/децата, група, ДГ или ученика/учениците, клас, училище.
 10. Начин на оценяване: Жури, съставено от експерти в областта на изкуствата и рециклирането, ще преглежда и оценява всички творби на 18 март от 15 часа.

Оценяването ще се извърши от комисия в състав:

Дарина Кандарова – Координатор на проекта

Златка Коева –старши учител по Дигитално изкуство в ПГКПИ, Бургас

Ваня Димчева – Старши учител по биология в ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас

Translate »