Стартираме зелената промяна за децата на Бургас!

Малка грантова схема кръгова икономика е програмата, която ще предостави възможност на учениците от 10 училища на нашия град да участват в дейности свързани с опазване на природата.

Translate »