Пресконференция

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Екипът по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ,

който ще се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“,  Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway, имат удоволствието да Ви поканят на откриваща пресконференция, на която ще бъдат представени предстоящите дейности по проекта.

Събитието ще се проведе на 12 август 2022 г. от 11: 15 часа в конферентната зала на Културно-туристически комплекс Ченгене скеле!

Ще се радваме на Вашето присъствие!

Translate »