Кръгла маса на тема “Споделена отговорност за устойчив град – добри практики и предизвикателства“

ПОКАНА

Уважаеми дами и господа,

Екипът по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ,

който ще се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway, имат удоволствието да Ви поканят на Кръгла маса на тема “Споделена отговорност за устойчив град – добри практики и предизвикателства“, на която ще бъдат преставени видяните добри практики в град Стайнхер, Норвегия и ще бъдете запознати с подготвените по проекта образователни програми за бъдещите клубове „Зелен кръг“ в партньорските образователни институции.

Събитието ще се проведе на 10 май 2023 г. от 12: 30 часа в малката конферентна зала на Експозиционен център Флора – Бургас!

Моля да отговорите на поканата до 8 май 2023 г. чрез попълване на формуляра:

https://forms.gle/nVmaJMkQH8xAw1na7

Ще се радваме на Вашето присъствие!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »