Кръгла маса на тема “Споделена отговорност за устойчив град – добри практики и предизвикателства“

На 10 май 2023 г. от 12: 30 часа в Експозиционен център Флора – Бургас се проведе събитие с участието на представители на образователните институции, в които ще се реализира проектът.

По време на срещата Доц. Александър Димитров представи учебните програми по проекта, предназначени за обучение на учениците в клубовете “Зелен кръг”.

https://green.codingburgas.bg/wp-content/uploads/2023/05/Проект-Обучителни-програми.pdf

Видяните добри практики в Норвегия, в град Стайнхер и околността, представиха Милена Андонова, Дарина Кандарова и Ралица Крайнова.

Стратегически компетентен партньор на компаниите.

Като предпочитан партньор за повишаване на квалификацията на бизнес общността, Prios Kompetanse е искрено загрижен за предоставянето на качествени насоки, съвети и обучение на всички нива.

Подготвената от нашите домакини програма включваще срещи с представители на НПО и посещение на различни училища.

От провеените срещи с представители на различни НПО разбрахме, че екологичното образование, отговорното отношение към околната среда се възпитава от най-ранно детство у децата в Норвегия и огромен принос за това имат доброволците.

https://green.codingburgas.bg/wp-content/uploads/2023/05/Кръгла-маса-10-май-НПО.pdf

Посетихме четири училища. Знаехме, че образованието е приоритет в Норвегия, както във всички скандинавски страни, но това, което видяхме надмина очакванията ни. Обновени стари, построени до тях нови модерни сгради на училища. Започвам с представянето на Професионална гимназия за селско стопанство за ученици и възрастни. 200 ученици, 40 възрастни се обучават там тази година. Принципът на обучение е 2+2 години: 2 в училище, 2 във ферми. За последните няколко години, благодарение на въвеждането на съвместни с университета изследвания и проектна дейност, разпространение на постигнатите резултати сред местното население и училищата в околността чрез социалните медии, отворени врати за най-малките ученици от близките училища, посещения и организирани срещи с родители и ученици, на които им предстои избор на гимназия, тази професионална гимназия е увеличила почти двойно приема си и е създала добър имидж. Реновирана е старата сграда и превърната в общежитие за 40 души и са построени нови сгради за обучаемите. Освен теоритичните знания, възпитаниците ѝ имат много практика, работят в малки групи, с ментор, прилага се и методът връстници обучават връстници. Всички минават през целия процес на отглеждане на дадена култура или животно, включително изследване, подобряване, анализ на резултатите

В гимназията работят около 80 учители, практици и администратори, отделът за разработване на учебни програми, организация на процесите е от 12 души.

Продължавам с едно основно училище, което е с нова сграда и е в процес на обновяване на старата, в която се помещават специализирани кабинети. С гордост споделиха учителите, че вътрешната планировка на новата сграда е по техен проект. А до училището е построена в същия стил и детска градина. В това училище подкрепят политиката “без обувки”, която се оказа приложима не само за училищата, но и за много фирми в Норвегия, включително и нашия партньор Prios.

В основното училище учат 220 ученици от първи до седми клас при капацитет от 340. Работят 30 души учители и персонал. За всеки клас има отделен вход в сградата, първото помещение, в което влизат е гардеробна, където се събличат и събуват.

Единствената гимназия в Стайнхер. Това е гимназия с няколко професионални направления: механика, електроника, дизайн, медии, здравни грижи, ресторантьорство и туризъм и няколко общообразователни паралелки. Обучават се също и възрастни. Общо има 1200 ученици. Принципът на обучение в професионалните паралелки е отново 2+2 години: 2 в училище, 2, 5 във фирми. Изключително впечатляващ е спортният комплекс, който служи за училищни и извънучилищни занимания със спорт.

Последното училище, което посетихме в Стайнхер беше Монтесори училище, организирано по всички принципи на метода.

Според известния метод Монтесори обучението и възпитанието на децата трябва да започне преди 3-годишна възраст като най-общо този метод се случва без манипулиране на поведението чрез наказания и награди. А главната цел на метода Монтесори е свързана с общуването – между деца и възрастни, между деца и деца.

Как възниква методът Монтесори?

Италианският лекар и световно признат педагог д-р Мария Монтесори развива система от научни наблюдения, която се основава на възрастта на децата. Нейните подходи могат да бъдат прилагани, както в детската градина, в училище, така и у дома. Основното за метода Монтесори е, че се сформират групи с деца на различна възраст с цел по-малките да се учат от по-големите. Ролята на възрастния/учителя/родителя е да съблюдава процеса и да го води, но да не се намесва активно в него. Този тип комуникация е изключително полезна за всички страни. Децата се научават да общуват с хора на всякаква възраст, което в бъдеще им носи само позитиви.

Най-важното за метода Монтесори е, че всяко дете е индивидуално и към него трябва да се подхожда по този начин. Точно по тази причина няма единна програма или метод, по който да възпитаваме всички деца. Затова и материалите, които се ползват при метода Монтесори, са разнообразни: практически и сензорни умения, език и математика и други като всичко е свързано със заобикалящия свят.

https://green.codingburgas.bg/wp-content/uploads/2023/05/Кръгла-маса-10-май-Училища.pdf

И едно много нетрадиционно за посещение по принцип, но съответстващо на нашата цел, място. Тук се събира боклукът. Част от него пристига със специализиран транспорт, а друга се докарва от гражданите, които са решили да спестят определен процент от местната такса смет, отказвайки се от транспортирането. Депото е разделено на зони за различните видове отпадъци. Тук се рециклират 97% от боклука. Само малка част – 3% се унищожава, като отделящият се при това метан се събира и изгаря в специална инсталация. Домакините в депото охотно ни разведоха, разказаха и показаха всичко. Споделиха, че харесват много работата си и смятат, че е много важна за обществото и природата.

https://green.codingburgas.bg/wp-content/uploads/2023/05/ДЕПО-Норвегия.pdf

Напредъка по дейностите на проекта представиха Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ и Пламена Казакова – координатор на проекта.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »