Защо задължително да разделяме отпадъците – причини, които ще ви мотивират

Информационна кампания 1: Зелени предизвикателства

Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението за природата и здравето на хората.

Обявен е конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата”.

Всеки разумен човек трябва да преосмисли навиците си. Достатъчно е само да си представим нещата, които ежедневно изхвърляме в природата, за да осъзнаем последствията, които неминуемо ни застигат – ако не нас, то нашите деца…

Разделното събиране на отпадъци е добра практика, която пести ресурси, намалява количеството на депонираните отпадъци и се грижи за природните богатства. В забързаното ежедневие обаче много хора не се опитват да разделят отпадъците, тъй като им липсва време, желание или просто мотивация. Има множество причини, които показват важността от разделното събиране на отпадъците и ще ни дадат нужната мотивация, за да отделим малко време и средства за снабдяване с 3 отделни коша в дома си, в които да събираме разделно отпадъците и съответно да ги изхвърляме в обозначените кошове за разделно събиране на отпадъците в града ни.

Защо задължително да разделяме отпадъците – причини, които ще ви мотивират

1. По-ниски цени. Цената на енергията се повишава стремглаво, суровините не са нито евтини, нито неизчерпаеми. Разделното събиране, преработка и повторна употреба пестят до 90% от енергията и суровините. От това следва, че цената на крайните продукти може да се поддържа по-ниска, отколкото ако се използват нови суровини. Всеки тон рециклирана хартия спасява 13 дървета от изсичане, а електричеството на едно българско домакинство за цели две години може да се осигури от рециклирането на един тон пластмаса. Рециклирането на един буркан от старо сладко или компот ви осигуряват 4 часа осветление или 25 минути работа с компютър.

2. По-чиста природа. Да пазим природата чиста е не просто клише, а крайна необходимост. Чистотата на природата, опазването и съхраняването ѝ е тясно свързано както с удоволствието да ѝ се наслаждаваме, така и със здравето на хората. Замърсяването, изчерпването на ресурси, игнорирането на необходимостта да съхраним природата и да намалим броя на депата за отпадъци, водят до климатични промени, а те – до природни бедствия и катаклизми. Едва ли бихте желали да преживеете бури, наводнения и пожари. Да пазим природата, за да опазим човечеството – една наистина мотивираща причина, която ни сочи защо задължително да разделяме отпадъците.

3. По-кратко време за грижа за дома. Колкото и странно да звучи, ако се научим да събирате и изхвърляте разделно отпадъците, работата в дома ще ни отнема по-малко време. Първоначално ще инвестираме малко време и средства в няколко отделни коша за дома, но много скоро те ще са улеснение за нас. Вместо да се чудим как да изхвърляме боклука всяка сутрин, когато събирате разделно, кошовете в дома ни ще се пълнят по-бавно и ще имаме възможност просто да вземем чувала с чиста хартия на път за работа и да го изхвърлим в определения за целта контейнер. Така ще спестим време от сутрешното изхвърляне на боклука, ще си спестим и преливащите кошове в дома, и усещането, че не се грижим добре за жилището и семейството си.

4. Спестен бюджет на общините. Със сигурност се вълнуваме от бюджета на общината или държавата, тъй като средствата, които разходват, идват от данъците ни. Ако събираме и изхвърляте разделно боклука, то общината и държавата ще харчат по-малко средства за депониране и ще има повече пари за други цели. Каква по-добра причина от това, която да ни мотивира и да ни отговори на въпроса защо задължително да разделяме отпадъците.

5. Спечелени средства. Да, може да спечелим средства от навика да събираме отпадъците разделно. Първо, отпадъците от хранителни продукти може да използваме за компост, с който да наторяваме натурално градината. Това ще ни спести средства от торове, а спестените средства са спечелени средства. Добра възможност, която ще ни донесе печалба, е да предаваме отпадъците, които подлежат на рециклиране, в пунктове, където се изкупуват срещу определена сума. Сумите са малки, но редовното предаване на хартия и картон например цяла година може да ни осигури сума за вълшебен уикенд. Възможността да печелим пари, колкото и малко да са те, освобождавайки се от боклука в дома ни, е чудесна причина да изхвърляме разделно отпадъците и отличен отговор на въпроса защо задължително да разделяме отпадъците.

Един от проблемите на съвременния свят е взаимодействието между обществото и природата. Околната среда е подложена на силно замърсяване, причина за което е върхът на природната еволюция – човекът. Броят на хората се увеличава всяка година, а с това и количеството отпадъци, следствие от промишлените дейности.

Ето малко интересни факти за боклука:

1. Англия била първата страна, която решила да се заеме с въпроса за грамотното преработване на отпадъците. В края на 19 век бил построен завод за тяхното изгаряне. Днес в повечето европейски страни отпадъците се сортират и след това се преработват.

2. Швеция е страната, която води в класацията за успешно преработване на отпадъците – около 52% от общото им количество. Следва я Германия с 48% преработване.

3. Всъщност боклукът е неразделна част от човешката цивилизация, като засяга дори такава област като религията. Например, районът под древния град Йерусалим се наричал „Огнената геена“ – там се изгаряли всички натрупани отпадъци. Сред вярващите това място се превърнало в един от символите на Ада. А в гръцката митология петият от дванадесетте подвига на Херкулес е почистването на отпадъците в конюшните на цар Авгий – след което изразът „авгиевите обори“ се превърнал в символ на занемарено място, отрупано с боклуци.

4. Науката, която изучава методите за оползотворяване на боклука, се нарича „гарбология“. Нейната археологическа разновидност изследва особеностите в живота на миналите общества, като изучава техните битови отпадъци. 5. Унищожаването на ненужните компютри е един от най-сериозните проблеми на гарбологията. Понеже старата компютърна техника съдържа токсични вещества, се събира в сметища от затворен тип.

6. За една година рециклирането на метал помага да се спестят ресурси, които могат да осигурят светлина и топлина на повече от 150 милиона апартамента. Рециклирането само на една стъклена бутилка е равно на енергията, необходима за светене на лампа от 100 вата в продължение на четири часа.

7. Fresh Kills е местност до Ню Йорк, която е най-голямото сметище за изхвърляне на боклук в света. То се простира на площ от 890 хектара. В момента е затворено, но в кулминацията на своята дейност през 1986 г. е приемало всеки ден над 29 000 тона боклук.

8. Изхвърлянето на найлонови торбички има пагубен ефект върху птиците: повече от сто хиляди умират всяка година. Те ядат полиетилена или се се задушават в торбичките.

 9. Всяка година повече от 7 милиона тона дрехи попадат в депата за боклук. От тях се рециклират само 12%.

10. През 1990-те години в Европа и Северна Америка възниква движението на фрийганите. Тези хора отричат доминиращата система на безконтролно потребление и предпочитат да намират храна и други материални ценности директно на сметищата. Намерените полезни предмети не само се използват, но и се обменят на битпазари.

11. Хартиена салфетка се разтваря напълно в морска вода за 3 месеца. Един кибрит – за 6 месеца, а фас от цигара – за 5 години. Найлонова торбичка замърсява водите 10-12 години, а консервната кутия изчезва напълно след 500 години. А за да се разтвори напълно стъклена бутилка, са необходими 1000 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »