Предстоящи информационни кампании

ЗЕЛЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Информационна кампания 1: Зелени предизвикателства Reduce, Reuse, Recycle, разасняваща важността от рециклиране, повторна употреба и ограничаване на потреблението за природата и здравето на хората.

Обявен конкурс за видеомотиватор “Бъди отговорен към планетата”.

REDUCE.

Замисляли ли сте се колко ненужни отпадъци създаваме ежедневно? Такива са например полиетиленови торбички, които биват изхвърляни след тяхната употреба.  Знаете ли колко лесно можем да намалим количеството на тези отпадъци по следните начини: 

1. Да купуваме стоки в по-големи разфасовки. От една страна, за по-обемния продукт се използва по-малко материал за опаковката, от друга – спестяваме пари. 

2. За предпочитане е да купуваме стоки в хартиени или лесно разградими опаковки  и да избягваме пластмасовите. 

3. Третият и най-ефективен начин за намаляване на количеството на отпадъците е  тяхната повторна употреба. 

REUSE  Или преизползването е повторна употреба на даден продукт за същата цел или за друга. Има много начини да ограничим количеството на отпадъците в околната среда. Нашата алтернатива е използването на стъклени или метални бутилки и чаши  за напитките, когато отиваме на училище или на работа. Друг ефективен начин е използването на торбички за многократна употреба за пазаруване или за плодове и зеленчуци. Замислете се колко пластмасови предмета съдържа вашата раница или дамска чан-  та. Ние предлагаме алтернатива и на пластмасовите химикалки и моливи – можем да използваме такива с дървен корпус.

RECYCLE

Рециклирането е процес на събиране и преработка на отпадъците и превръщането им в нови продукти. В училище не можем да рециклираме всички отпадъци, но може да започнем с хартията и пластмасата.

Всеки един от нас може да рециклира вкъщи. Лесно е, има само две условия. Трябва да изхвърляме отпадъците разделно в правилните за целта места и не трябва да изхвърляме мазни и мръсни пластмасови кутии, чаши, чинии, вилици, лъжици и ножове в кошчетата за рециклиране, защото те не могат да се рециклират, а ще замърсят и останалите опаковки.

Ако искате да запазите света около вас, можете да последвате нашия пример:

Ние използваме енергоспестяващи уреди.

Ние залесяваме.

Ние опазваме въздуха.

Ние рециклираме.

Ние използваме торбички за многократна употреба.

Ние събираме разделно отпадъци.

Ние опазваме и пестим водата.

Ние учим и разбираме промените в климата.

Ние пестим енергия вкъщи и в училище.

Ние ограничаваме използването на пластмаса.

Ние изключваме всички уреди след употреба.

Ние използваме енергоспестяващи крушки.

Ние опазваме биоразнообразието.

СВЕТОВНИЯТ КЛИМАТ: МИСЛИ ГЛОБАЛНО, ДЕЙСТВАЙ ЛОКАЛНО

Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Информационна кампания 2: Световният климат: мисли глобално, действай локално!

Кампанията е разясняваща влиянието на климата върху планетата и ролята на човека.

Предвижда се конкурс за рисунка по темата.

Не бива да забравяме, че учениците могат да се включват активно в живота и в разрешаването на проблемите на обществото, което ще допринесе за повишаване на тяхната екологична компететност и социална ангажираност.

Климатичните промени и решенията, които са в наши ръце

Насоки и вдъхновение за действие

За да се справим с климатичните промени, са необходими усилия на различни нива, включително на индивидуално. Макар да сме малки частици от голямата картина, ние също носим отговорност за бъдещето на човечеството и на Земята. Навиците и изборите ни имат значение и могат да бъдат предпоставка за промяна.

Как бихме могли да имаме най-малко негативно въздействие върху задълбочаването на климатичните промени?

Храна

Купуване на сезонни плодове и зеленчуци от местни производители; Купуване на толкова храна, колкото е необходима, с цел намаляване на хранителните отпадъци; Насипно пазаруване.

Консумиране на по-малко месо, особено на говеждо месо, и млечни продукти и вместо това преминаване към диета, която е с по-високо съдържание на растителни храни като зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена – повече по темата: Как влияе повишената консумация на месо върху климатичните промени?;

Оползотворяване на хранителните отпадъци.

Енергия

Ето няколко съвета за това как да намалиш потреблението на енергия в дома си:

Изключване на телевизора, компютъра и други електрически уреди, когато не се използват;

Изваждане на кабелите на устройствата от електрическите контакти; Купуване на енергийно ефективни уреди – съобразно енергийния етикет на ЕС; Избягване на употребата на електроуреди, когато е възможно;

Намаляване на температурата за отопление през зимата (например с 1° C), също така през нощта и когато не си у дома;

Осигуряване на добра изолация с цел запазване на температурата в стаите; Използване на вентилатор вместо климатик през лятото;

Използване на енергоспестяващи осветителни тела; Изгасване на осветлението, когато в стаята няма хора.

Водата е сред най-ценните ресурси, които имаме, и ще става все по-ценна и занапред. Ето защо следва водата да бъде използвана много по-ефективно. Ето няколко препоръки:

Спиране на водата при миенето на зъбите, при бръсненето и при миенето на съдовете, когато струята не се ползва; Вземане на душ вместо вана; Вземане на по-кратки душове; Поливане на цветята рано сутрин или късно вечер, когато се изпарява по-малко вода; Използване на съдомиялна вместо миене на съдовете на ръка; Запълване на съдомиялната и на пералната машина; Регулярно проверяване на чешми, тоалетни, тръби, перални, хладилници, сушилни и други уреди за течове; Избягване на използването на сушилня – спестява вода и енергия;

Измиване на плодовете и зеленчуците в купа и след това използване на водата за поливане на растенията у дома;

Транспорт

За да намалиш своя въглероден отпечатък по отношение на транспорта, може да последваш някой от съветите долу.

Ходене пеша, колоездене или използване на обществен транспорт вместо шофиране; Избягване на шофирането в натоварени часове; Споделено пътуване; Преминаване към електрически или хибриден автомобил; По-често използване на влак и намаляване на летенето – по данни на ЕК летенето е един от най-бързо развиващите се източници на парникови газове.

Пазаруване и отпадъци

Ето няколко препоръки за разумно пазаруване, което е свързано с намаляване на негативния ефект на нашите потребителски навици върху изменението на климата.

По-малко и качествено пазаруване на продукти, от които имаш нужда; Избягване на прекомерните опаковки и купуване на продукти в опаковки, които се рециклират или компостират; Носене на собствени торба за пазаруване, чаша за кафе, други многократни алтернативи и избягване на еднократната пластмаса; Пазаруване от магазини, в които се продава насипно; Проверяване на това дали върху етикета на продукта е отбелязана екомаркировката на ЕС; Вземане назаем, наемане или пазаруване от магазини втора употреба на неща, които инцидентно ще са необходими;

Правилно рециклиране на отпадъците;

Рециклиране на батерии в обособените за целта места; на електронни уреди; Преизползване и оползотворяване на отпадъци – например употреба на листове хартия, които могат да се използват от другата страна, даряване или размяна на неизползваеми дрехи, обувки, мебели или домакински уреди; Компостиране; Намаляване на дигиталния отпадък.

Разбери кои са принципите и особеностите на концепцията за нулев отпадък.

Мода

Модната индустрия (облекло и обувки) произвежда повече от 8% от парниковите газове и 20% от глобалните отпадъчни води годишно, съгласно кампанията на ООН “Act Now”. 85% от текстилните изделия завършват в депата или се изгарят, въпреки че повечето от тези материали могат да бъдат използвани повторно.

Ти можеш да направиш следното:

    Полагане на добра грижа за твоите дрехи и обувки;

    Купуване на по-малко дрехи и обувки;

    Пазаруване от магазини за втора употреба;

    Даряване на дрехи и обувки или даването им в магазини за втора употреба;

    Рециклиране на дрехи и обувки в специално обособени за целта места;

    Поправяне на дрехи и обувки или създаването на нови такива от стари;

    Пазаруване от местни производители, за да се намалят емисиите от транспорта;

Залесяване и опазване на горите

Засаждането на дървета е един от най-очевидните начини да помогнем за справянето с климатичните промени, но единствено чрез залесяване проблемът не може да бъде разрешен. Ти можеш да помогнеш чрез:

Засаждане на дървета, като повече по темата може да намериш в статията “Да засадиш дърво”;

Участие в инициативи за опазване на горите и борба срещу обезлесяването.

Информирай се, бъди отговорен, критичен и креативен!

Твоите действия имат значение!

СЪВЪРШЕНАТА ФОРМА Е КРЪГ

Информационна кампания 3: Съвършената форма е кръг! – разясняваща кръговата икономика и важността от рециклиране.

Предвижда се провеждане на тематична кръгла маса с участието на ученици и учители, от целевите училища и местните университети, централна и местна власт, държавни институции, НПО, бизнес.

Кръговата икономика: какво представлява тя и защо е важна?

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до минимум отпадъците. Той носи ползи за околната среда, икономиката и всички нас.

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти.

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, могат да продължат да се използват по друг начин. Това може да се прави отново и отново и така се намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.

Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на традиционния линеен модел, при който се използват суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят. Този модел разчита на големи количества евтини и достъпни материали и източници на енергия.

Европейската комисия представи през март 2020 г. нов план за насърчаване на кръговата икономика, който включва предложения за устойчиво проектиране на продукти, намаляване на отпадъците и разширяване на правата на потребителите, включително с право на поправка на стоките. Специално внимание се обръща на сектори, които използват много ресурси, като електрониката и комуникациите, производството на пластмаса и текстил и строителството.

Кръговата икономика е алтернативно решение на сегашната линейна икономика, която се основава на мисленето “вземи, направи, използвай и изхвърли”. Това е модел, който се основава на принципите на елиминиране на отпадъците и замърсяването, запазване на продуктите и материалите в употреба и възстановяване на природните системи.

Трите принципа на кръговата икономика

Запазване на материалите в употреба

Кръговата икономика насърчава дейности, които намаляват потреблението на енергия, труд и материали. Това означава създаване на дълготрайни продукти, повторна употреба, производство и рециклиране, за да се запази кръговратът на продуктите, компонентите и материалите в икономиката.

Премахване на отпадъците и замърсяването

Кръговата икономика идентифицира и премахва отрицателните въздействия на икономическата дейност, които нанасят щети на човешкото здраве и природните системи. Това включва отделянето на парникови газове, опасни вещества, замърсяването на въздуха, земята и водата.

Регенериране и възобновяване на природните системи

Кръговата икономика избягва употребата на невъзобновяеми ресурси и запазва или подобрява възобновяемите ресурси, например чрез връщане на ценни хранителни вещества в почвата.

ПЛАНЕТА ИЛИ ПЛАСТМАСА?

Информационна кампания 4: Планета или пластмаса? приканваща за намаляване използването на пластмаса и показваща негативните последици за околната среда.

Превижда се обявяването на конкурс за арт-инсталация от отпадъчни материали.

Природата зависи от промяната, а промяната – от нашия избор!

Пластмасата е навсякъде! Но аз не искам да спреш да използваш всичко пластмасово, а просто да се замислиш за свръхконсумацията. Защото над 40% от пластмасата се използва веднъж, след което се изхвърля. Единственият ми апел към теб е “Просто ограничи ненужното използване на пластмаса!”. Избери планетата пред пластмасата!

Защото това поне е лесно! Не изисква да се лишаваш от нищо или да променяш ежедневието си, а само да се сещаш да си задаваш въпроса “Това трябва ли ми?”. Задай си го, когато в магазина те питат “Искате ли торбичка?”. Както и като поръчваш храна “Желаете ли пластмасови прибори?”. Може и докато на работа си правиш кафе “В пластмасова или порцеланова чашка?”. Или пък когато в заведението те питат “В чаша или със сламка?”.

Звучи просто, нали? Ограничаването на абсолютно ненужната консумация на пластмаса. Всеки грам е от значение. Дай и ти своето обещание. Опитай да се откажеш от нещо пластмасово: Бутилки; Торбички; Сламки; Прибори и посуда; Чашки и капачета.

 Стряскащи факти, представени от National Geographic:

 • 9 милиона тона пластмаса попадат в океаните всяка година. Това е все едно да има по пет пластмасови торбички за хранителни стоки, пълни с пластмасови отпадъци, на разстояние една стъпка на всяка крайбрежна ивица в света.
 • Повече от 40% от произведената пластмаса се използва само по веднъж, след което е изхвърлена.
 • В САЩ се използват над 100 милиарда торбички на година – почти по една (~0.85) на всеки американец на ден. В България цифрите са дори по-високи – 400 торбички на човек на година, което прави по над една (~1.10) на всеки българин.
 • Над 1 трилион торбички се използват общо за година в света.
 • Над 5 трилиона пластмасови продукта плуват в океаните в момента.
 • Средно между 12 и 20 минути се използва една торбичка. Попаднала в природата, тя се разгражда за над 450 години.
 • Фасовете всъщност не са биоразградими, както си мислят повечето пушачи. Съдържат вид пластмаса, на която са нужни над 10 години, за да се разгради в природата.
 • Производството на пластмаса се увеличава драстично с годините. През 1950 година са били изработени  2.3 милиона тона пластмаса. През 1993 вече са 162 милиона тона. А през 2015 – 448 милиона тона.
 • Продукцията на пластмаса се увеличава с такива темпове, че практически половината от произведената пластмаса за всички времена е произведена през последните 15 години.
 • От 1950 г. насам са произведени над 9.2 милиарда тона пластмаса. 6.9 милиарда от тях са се превърнали в боклук, а 6.3 милиарда изобщо не стигат до кошчето за боклук, което прави 91% от боклука – 12% са изгорени, докато цели 79% са отишли в природата.
 • Има данни за над 700 вида морски животни, които са яли или са се оплитали в пластмасови отпадъци.
 • Около 1 милион пластмасови бутилки за напитки се продават в света всяка минута.
 • Средностатистическият датчанин използва едва 4 торбички за еднократна употреба на година. Тези цифри са достигнати постепенно, но началото идва от данъка, наложен още през далечната 1993 г.
 • 73% от отпадъците по плажовете са пластмасови. Голяма част от тях попадат директно във водата.
 • Учени са открили микропластмаса в 114 вида водни животни. Повече от половината от тях попадат в нашите чинии.
 • През 2050 г. почти всяка морска птица ще яде пластмаса.

ВОЛЯТА ДА ПРОМЕНИШ – ВЪЗМОЖНО Е ДРУГО БЪДЕЩЕ

Информационна кампания 5: Волята да промениш – възможно е друго бъдеще!, разясняваща възможните малки стъпки, които може да направи всеки от нас за промяна.

Предвижда се конкурс за съчинение “Аз обичам природата – възможно е друго бъдеще!”

Всеки от нас може да помогне за опазването на околната среда и да допринесе за положителните промени, стига да има волята за промяна.

Ето как можем да помогнем на скъпата ни планета и да я направим по-добро място за живеене – възможно е друго бъдеще!

1. Да засадим дърво

Дърветата са белите дробове на нашата планета. За нещастие увеличаването на земеделските площи и индустриализацията засилват темповете на намаляването на горите.

2. Да подкрепим местната продукция

Превозването на храната, която консумираме, води до замърсяване на природата. Нека купуваме сезонни плодове и зеленчуци и такива, които са произведени по-близо до нашия дом. Още по-добър начин да пазим природата е като сами отглеждаме продукция.  

3. Да пестим водата

Понякога приемаме водата за даденост и не се замисляме колко скъпа ни е тя. Ако спираме кранчето, докато мием зъбите си можем да спестим 15-20 литра вода дневно. Също така вземането на душ вместо вана ни пести два пъти повече вода.

4. Да преосмислим начина си на транспорт

Един от основните замърсители на околната среда са вредните емисии от автомобилите. Когато времето е добро, можем да изберем колелото или градския транспорт за придвижване до работа. Ако все пак предпочетем колата, нека е споделеното пътуване.

5. Да помислим за електричеството

Ако всички започнем да използваме енергоспестяващи крушки, това ще е равносилно на премахването на милион коли от пътя. Можем да ги използваме поне в банята, коридора и килера. Също така, ако гасим компютъра и други устройства през нощта ще спестим електроенергия, без изобщо да усетим.

6. Да перем икономично

Друг лесен начин е ако перем икономично. Например, като пускаме пералнята само когато можем да използваме пълния ѝ капацитет и употребяваме по-често икономични програми. Друг лесен трик е да ползваме прах за пране, подходящ за по-ниски температури.

7. Да избягваме пластмасата

По-голямата част от пластмасовите бутилки не се рециклират, а оставането им под земята и разграждането им отнема хиляди години. Вместо да купуваме вода в пластмасови бутилки може да използваме филтър за пречистване на вода и по този начин да помогнем на природата.

8. Да ограничим вредните за околната среда продукти

Опазването на планетата чиста започва от собствения ни дом. Хубаво би било, ако ограничим използването на вредни химикали в ежедневието си. Също така може да избягваме приборите за еднократна употреба и да използваме пазарски чанти от плат или от друг материал за многократна употреба.

9. Да предадем старите електроуреди за скрап

Оставянето на старите електроуреди до кофата за смет е изключително вредно за околната среда и за нашето здраве. Вместо това е добре да ги предаваме за рециклиране. Преработката на ненужните и остарели уреди е от голямо значение за опазването на нашата планета.

10. Да намалим пътуването със самолет

Всеки път, когато предпочетем пътуването със самолет, допринасяме към вредните емисии на въглероден диоксид, които изменят климата.

ТЕХНОЛОГИИТЕ В УСЛУГА НА БЪДЕЩЕТО

Информационна кампания 6: Технологиите в услуга на бъдещето!, разясняваща ползите от технологиите за екологията.

Провежда се провеждане на екологичен хакатон.

Дигиталните технологии имат както положително, така и отрицателно въздействие върху околната среда. Положителното е, че те ни позволиха да намалим използването на хартия, както и нуждата от пътуване и потреблението на енергия в много области.

Например дистанционната работа и инструментите за онлайн комуникация дадоха възможност на хората да работят от вкъщи, намалявайки необходимостта от пътуване и придвижване, което от своя страна намалява въглеродния отпечатък оставен от хората и предприятията.

От друга страна, дигиталните технологии имат и отрицателно отражение върху околната среда. Производството и изхвърлянето на електронни устройства допринасят за емисиите на парникови газове, замърсяването и отпадъците. Потреблението на енергия от центровете за данни, в които се намират сървърите и устройствата за съхранение на данни за интернет и други дигитални услуги, също подпомага значително за въглеродните емисии.

Как дигиталните технологии могат да са от полза за планетата?

Чрез наблюдение и оптимизиране на използването на енергия с помощта на дигитални технологии е възможно да се намалят загубите и да се повиши ефективността в различни сектори, включително строителния, транспортния, промишления и селскостопанския. Това може да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове и до по-устойчиво използване на ресурсите.

Например в строителния сектор дигиталните технологии могат да позволят мониторинг и управление на използването на енергия в реално време. Това позволява оптимизиране на отоплителните, охладителните, осветителните и други системи. Също така ще доведе до значителни икономии на енергия и намаляване на въглеродните емисии.

По подобен начин в транспортния ресор технологиите могат да доведат до оптимизиране на маршрутите и видовете транспорт, както и мониторинг на използването на енергия в превозните средства. В резултат на това е възможно да се намали разходът на гориво и емисиите на вредни газове.

Технологиите в индустриалния бранш могат да се използват за мониторинг и оптимизация на използването на енергия в производствените процеси, което да доведе до по-висока ефективност и намаляване на разходите за енергия.

В селскостопанския сектор дигиталните технологии могат да позволят оптимизиране на практиките за напояване и наторяване, като по този начин се намалява потреблението на енергия и вода и същевременно се увеличават добивите.

Дигиталните технологии могат да бъдат мощен инструмент в борбата с изменението на климата, но те трябва да се използват в съчетание с други решения, като например промени в политиката, иновации в чистите технологии и промени в индивидуалното поведение и моделите на потребление.

Като цяло използването на дигитални технологии за отключване на икономии на енергия може да осигури значителни ползи за планетата, включително намаляване на емисиите на парникови газове, опазване на ресурсите и насърчаване на устойчивото развитие.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »