3R като REDUCE-REUSE-RECYCLE – споделен опит 

Учениците от ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново са създали екип енергопросветители. Чрез техните действия се опитват да повишат информираността на учениците за измененията в климата, за да постигнат заедно промяна в поведението на всички за намаляване на потреблението на енергия в училище, в жилището и навсякъде около нас. Ето какво споделят те: 

Управлението на отпадъците е много важна част от дейностите за съхранение и опазване на околната среда и пестенето на енергия. Това най-често е свързано с намаляване на отпадъците, повторното им използване или преработването им. В световната практика тези дейности са известни с означението „3R” като REDUCE-REUSE-RECYCLE. 

REDUCE.

Замисляли ли сте се колко ненужни отпадъци създаваме ежедневно? Такива са например полиетиленови торбички, които биват изхвърляни след тяхната употреба.  Знаете ли колко лесно можем да намалим количеството на тези отпадъци по следните начини: 

1. Да купуваме стоки в по-големи разфасовки. От една страна, за по-обемния продукт се използва по-малко материал за опаковката, от друга – спестяваме пари. 

2. За предпочитане е да купуваме стоки в хартиени или лесно разградими опаковки  и да избягваме пластмасовите. 

3. Третият и най-ефективен начин за намаляване на количеството на отпадъците е  тяхната повторна употреба. 

REUSE  Или преизползването е повторна употреба на даден продукт за същата цел или за друга. Има много начини да ограничим количеството на отпадъците в околната среда. Нашата алтернатива е използването на стъклени или метални бутилки и чаши  за напитките, когато отиваме на училище или на работа. Друг ефективен начин е използването на торбички за многократна употреба за пазаруване или за плодове и зеленчуци. Замислете се колко пластмасови предмета съдържа вашата раница или дамска чан-  та. Ние предлагаме алтернатива и на пластмасовите химикалки и моливи – можем да използваме такива с дървен корпус.

RECYCLE

Рециклирането е процес на събиране и преработка на отпадъците и превръщането им в нови продукти. В училище не можем да рециклираме всички отпадъци, но може да започнем с хартията и пластмасата.

Всеки един от нас може да рециклира вкъщи. Лесно е, има само две условия. Трябва да изхвърляме отпадъците разделно в правилните за целта места и не трябва да изхвърляме мазни и мръсни пластмасови кутии, чаши, чинии, вилици, лъжици и ножове в кошчетата за рециклиране, защото те не могат да се рециклират, а ще замърсят и останалите опаковки.

Ако искате да запазите света около вас, можете да последвате нашия пример:

Ние използваме енергоспестяващи уреди.

Ние залесяваме.

Ние опазваме въздуха.

Ние рециклираме.

Ние използваме торбички за многократна употреба.

Ние събираме разделно отпадъци.

Ние опазваме и пестим водата.

Ние учим и разбираме промените в климата.

Ние пестим енергия вкъщи и в училище.

Ние ограничаваме използването на пластмаса.

Ние изключваме всички уреди след употреба.

Ние използваме енергоспестяващи крушки.

Ние опазваме биоразнообразието.

Още споделен опит може да намерите в сборника „Климатът и аз“

http://education.ecofund-bg.org/wp-content/uploads/2021/05/SBORNIK_5-7KLAS_compressed.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »