Oфициално заработи и обучителният център в ПГЧЕ „Васил Левски“

На 25 октомври 2023 године официално заработи и обучителният център в ПГЧЕ „Васил Левски“, Бургас, оборудван по Проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ.

На откриването присъстваха най-активните ученици и с интерес участваха в правенето на опити учителите си по химия Светлана Мушева и Мария Тончева и демонстрацията на възможностите на уникалната технология на zSpace, направена от Деница Азманова, Ваня Димчева, Кирил Колев. zSpace е единствена по рода си технология, чрез която учениците в училище учат чрез виртуални 3D холограми и симулации на експерименти във виртуална и добавена реалност. zSpace е комбинация от хардуер, софтуер и учено съдържание, специално насочено към подготовката на учениците в различни STEM дисциплини. Комбинация от виртуална и добавена реалност (VR/AR), 3D, интерактивност, zSpace® променя начина, по който учим (collaborative, personalized), приемаме информация (три сензорни модалности – виртуална реалност (VR), 3D, интерактивност), усвояваме нови знания (в цялостен контекст; типове въпроси на учениците; натрупвания в знанията) и ги прилагаме на практика в класната стая (виртуално, безопасно, по-нисък разход, по-високи резултати, невъзможни за стандартна класна стая дейности). zSpace® има над 30 патента за уникалната си технология, разпространен е в повече от 1000 образователни институции във водещи образователни системи (Япония, Китай, Корея, Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Германия, Финландия). На събитието присъстваха и гости от партньорските училища. Новият обучителен център е още едно атрактивно място за учениците и гостите на ПГЧЕ „Васил Левски“, за провеждане на много интересни класни и извънкласни занимания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »