Кръгла маса „Съвършената форма е кръг“

Кръгла маса „Съвършената форма е кръг“ на тема “Кръговата икономика и важността от рециклирането”

вторник, 20 февруари 2024 г.

Конферентна зала „Акад. Константин Петканов“ в Регионална библиотека „Пейо Яворов“

В залата присъстваха Димитрина Стоянова – експерт от РУО Бургас, учители от партньорските детски градини и училища, ученици и учители от ППМГ “Академик Никола Обрешков”, НЕГ “Гьоте” и ПГКПИ.

Програмата откри Димитрина Тодорова – директор на ПГКПИ, доклад за напредъка на дейностите по проекта представи Пламена Казакова – зам.-директор на ПГКПИ и ръководител на проекта.

За същността на кръговата икономика говори доц. д-р Александър Димитров. – декан на Факултета по природни науки на Университет «Проф. Асен Златаров». Той е доцент по „Екология и опазване на околната среда“ от 2017 г. и ръководител на същата катедра от 2018 г. Доц. Димитров е председател на Организационния комитет на Конференцията за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“. Събитието е с конкурсен характер и е от календара на МОН за изява по интереси на децата и учениците. Конференцията е включена и в Общинска програма „Бургаски деца“. Доц. Димитров провокира учениците с няколко въпроса, като отговорилите вярно получиха награди, а в края на представянето покани младите еколози да се включат в Конференцията за ученици и студенти „Да мислим екологично за бъдещето“.

Борислава Йорданова – експерт Дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Бургас представи два екологични проекта по трансгранично сътрудничество, меките мерки по единия проект включваха обучение и дейности с ученици от ПГЧЕ “Васил Левски”.

Мотивиращо обръщение към присъстващите, особено към младежите, направи Павлин Михов – директор на Дирекция Околна среда в Община Бургас. Той разказа за първата в България Анаеробна инсталация по метода на суха метанизация, която е изградена в Бургас.

Инсталацията е с капацитет да преработва 30 000 тона хранителни отпадъци годишно и да ги превръща в зелена енергия.

Инсталацията е единствената в страната, която разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците, като функционира на принципа на естествен процес, при който разграждането на отпадъците се извършва от специални бактерии при пълна липса на кислород.

Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

От получения биогаз при третиране на разделно събрани биоразградими отпадъци се очаква да бъде получена около 5 млн. kWh/y (киловатчаса годишно) електрическа енергия.

За да заработи това уникално за страната ни съоръжение, ние, гражданите на Бургас трябва да започнем да събираме разделно биоотпадъците от нашите домакинства и да ги изхвърляме в новите кафяви контейнери, които поетапно ще се появят във всички части на града.

Изключително интересни образователни материали, изготвени по проект “Бъди умен. Мисли кръгово.” представи Радостина Ценова от Българска фондация Биоразнообразие. Проектът „Be Smart, Think Circular“ стъпва на опита на фондация “Темпо”, Българска фондация “Биоразнообразие”, Пукльовците и Green Business Norway с надеждата да престави на подрастващите по забавен начин сложните теми за управлението на природните ресурси, рециклирането, кръговата икономика и климатичните промени.

Безплатен онлайн наръчник дава насоки на учителите как да вмъкнат темата за околната среда в учебния процес. Пет са основните направления, за които преподавателите в различните класове могат да говорят. Това са замърсяване с пластмаса, рециклиране, опазване на биоразнообразието и климатичните промени.  

„Чрез подбраната информация и предложените дейности искаме да създадем условия за ангажиране вниманието на ученици и учители по все по-актуалните въпроси за опазването на околната среда и да ги вдъхновим за нови знания“, казват създателите на наръчника по проект „Бъди умен, мисли кръгово“, изпълняван в партньорство от Българска фондация „Биоразнообразие“, „Темпо“, образователната платформа „Пукльовците“ и организацията Green Business Norway.

Освен да даде информация за проблемите, в наръчника има и предложения за експерименти и игри, от които учителите да се вдъхновят при представянето на екологичните теми пред учениците. В наръчника има и снимки и видеа, които също могат да бъдат използвани в часовете. 

Изследователски въпроси подтикват децата към повече разсъждения. Пример за такива има след всяка от петте теми, като например: „Можем ли да живеем без пластмаса?“ или „Можем ли да въртим всички материали в кръг и да рециклираме всичко?” Учителят може да попита децата и от колко храна се нуждае човек дневно или къде по света храната не достига. 

В раздела за пластмасата авторите на наръчника дават възможност на учениците да предложат вариант, в който любим техен продукт може да се предлага в друга опаковка, различна от пластмасовата. Децата могат да обсъдят и възможностите да заменят използването на пластмаса в ежедневието си.

Въображението на децата може да бъде използвано в конкретни задачи. Едно от предложенията е за създаването на „етикет за храна, който дава максимално много полезна информация за храната и нейните въздействия върху околната среда“, друга – за компостер в двора на училището.

Наръчникът е достъпен тук.

Можете да научите повече за проекта на https://b-smart.education/

Програмата продължи с представяне на резултатите от проект “R4 – Make a difference” на НЕГ „Гьоте“, чиято цел е да подкрепя младите хора в усилията им да внедрят в ежедневието си знания и полезни практики за опазване на природата и околната среда от Рая Василева – координатор на проекта. Устойчивостта на този проект видяхме в инициативата “Зелена Немска”, за която ни разказаха учениците, а повече за инициативата може да научите на тяхната страница https://www.facebook.com/green.nemska.

Рециклирането е ключова част от кръговата икономика, която помага да защитим нашите природни ресурси. Всяка година „Седмият ресурс“ (рециклируеми материали) спестява над 700 милиона тона емисии на CO2 и се предвижда това да се увеличи до 1 милиард тона до 2030 г. Няма съмнение, че рециклирането е на предната линия във войната за спасяване на бъдещето на планетата и човечеството. Презентацията за важността от рециклирането представи Милена Андонова – експерт връзки с обществеността по проекта.

Заключителната част включваше представяне на работата с децата и учениците и ръководителите на клубовете „Зелен кръг“ от Дарина Кандарова – старши учител по химия в ПГКПИ и координатор на проекта и дискусия с присъстващите учители и ученици.

Кръглата маса е част от информационна кампания по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ, който се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway.

Translate »