МЛАДИ ЕКОЛОЗИ В ДЕЙСТВИЕ

През февруари, ученици от ПГКПИ и ОУ “Г.Бенковски” в град Бургас посетиха своите партньори от детските градини “Пинокио” и “Звездица-Зорница”. Тази инициатива беше част от обширната работа между образователните институции в Бургас, осъществявана в рамките на проекта “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас”, финансиран чрез “Малка грантова схема за кръгова икономика”.

Учениците от двете училища не просто представиха своята програма за екологично образование на децата, а я направиха още по-жива и забавна. Те разказаха за интересните места, които са посетили и какво ново са научили от срещите там.

Чрез преносима климатична лаборатория и иновативни методи за пречистване на вода, те демонстрираха как малките еколози могат да се включат и допринесат за подобряване на околната среда с технически умения и екологична осъзнатост.

Дейностите включваха демонстрация на методи за пречистване на замърсена вода, разделяне на смеси с магнит, и измерване на нивата на шум, температура на въздуха, сила на светлината и други параметри. Децата от детските градини имаха възможността да пречистят замърсена вода с филтърна хартия, участвайки активно в образователния процес.

Малките деца също бяха много активни и се отзоваха с отговори на въпроси, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци. С тяхна помощ и участие, големите ученици успяха да предадат важни послания за опазването на природата.

Любознателните малчугани от детските градини показаха отлични знания, свързани с опазването на околната среда, което получи похвалите на гостите.

След това малките деца показаха различни изделия, които бяха изработени от тях с помощта на рециклируеми материали. Те представляваха различните видове замърсители на въздуха.

На края всички деца получиха вкусен и здравословен подарък от своите нови приятели. Този подарък беше не само белег за успешната среща, но и послание за важността на правилното хранене и поддържането на здравословен начин на живот.

С нетърпение децата очакват нови срещи със своите приятели

Събитието не само засили екологичната осведоменост сред децата, но и укрепи връзките между образователните институции. Тези иновативни проекти играят ключова роля във формирането на отговорни граждани и в поддържането на здравословна екологична общност в Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »