Екологично творчество

Ученици от ПГКПИ в Бургас радват учителите с рециклирани картички

В рамките на проекта BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01, учениците от ПГКПИ в град Бургас имаха възможността да се запознаят с различни интересни места и да обсъдят важни теми, свързани с опазването на околната среда и кръговата икономика. Те проведоха разговори с експерти в областта, като се фокусираха върху разделното събиране на отпадъците и тяхното рециклиране.

Този опит вдъхнови учениците да изразят своята ангажираност с екологичните проблеми по нестандартен начин. Те решиха да изработят поздравителни картички от рециклирана хартия като подарък за своите учители, като по този начин пренесат послание за важността на опазването на природата и рециклирането.

Участниците от клуб “Зелен кръг” в гимназията се ангажираха с тази инициатива с много енергия, труд и творчество. Те проучиха необходимите технологии, уреди и материали, за да осъществят своята идея. Изработването на картичките беше предизвикателство, което те посрещнаха с готовност и вдъхновение.

Реакцията на учителите, които получиха поздравителните картички, беше изключително позитивна. Усмивките и благодарностите им бяха най-голямата награда за усилията и ангажимента на учениците. Този опит не само допринесе за подобряване на екологичното образование на младежите, но и показа тяхната способност да действат творчески и отговорно в областта на опазването на околната среда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »