Заедно за “ЧИСТА И ДОСТЪПНА СТРАНДЖА”

Учениците от ПГКПИ в град Бургас, с ръководители Иван Ангелов и Цветомира Иванова, активно се включиха в акцията на 5 март 2024 година. Тази инициатива, организирана от сдружение “Зелена Странджа”, Международния младежки център – Бургас и община Бургас, събра ученици от клуб “Зелен кръг” и техни съмишленици от гимназията.

През целия ден учениците работиха усилено и успешно събраха голямо количество отпадъци, които бяха оставени по маршрута на мигрантите към Западна Европа. Екологичното възпитание е отличителна черта на гимназията, като то е интегрирано в учебната програма на всички общообразователни предмети. Този фактор мотивира учениците да се ангажират с подобни акции с голям ентусиазъм.

Организаторите предвидиха и образователна беседа, която цели да повиши осведомеността на участниците за важността на опазването на околната среда и борбата със замърсяването. В края на акцията, учениците и учителите се събраха за веселба и изпълниха традиционно българско хоро.

Това участие е част от изпълнението на проекта BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01, който има за цел подобряване на екологичното образование на младежите в Бургас. Усилията на училището и неговите ученици допринесоха значително за постигането на целите на проекта и за насърчаване на екологичната осведоменост в общността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »