ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

Два хакатона за две седмици!

“CodingKids” на 9. Март, където ученици от основните училища на възраст от 8 до 14 години показаха своите програмистки умения. Особено интересно е, че ръководителите на тези малки програмисти бяха ученици от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации. Това създаде уникална връзка между поколенията на технологично ориентирани ученици и предостави на по-младите участници възможност да се учат от по-опитни връстници, които вече са направили първите си стъпки в света на програмирането.

IWD TeensInAI Local Techathon! За по-големи ученици 15-17 март. Тук се включиха и менторите на малките програмисти.

Защо това е важно за еколозите от клуб „Зелен кръг“?

Първо защото те също бяха част от участниците – като ментори и като състезатели.

И второ, защото така проведоха кампанията „Технологиите в услуга на бъдещето“, която е част от проект BGENVIRONMENT-3.001-0015-C01 „Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“.

Те подготвиха материали, подредиха изложба от рисунки участвали в конкурса „Световния климат: мисли глобално, действай локално“ по проекта, изготвиха викторина „Кой да знае?“ със забавни въпроси фокусиращи се върху важността на опазването на околната среда. В нея освен участниците се включиха и организаторите на събитията. Тези активности създадоха възможност за учащите се да се включат активно в обсъждането на екологични проблеми и технологични решения за тях.

Участниците в хакатоните с интерес разгледаха изложените ученически творби и направиха своя класация на най-добрите сред тях. С много емоции беше съпроводена викторината и определени победителите във всеки кръг.

Важно е да се отбележи, че участието на клуб “Зелен кръг” не само предостави възможност за развитие на програмистическите умения на участниците, но и за изграждане на осведомени и отговорни граждани, които разбират връзката между технологиите и екологичната устойчивост.

Тези инициативи имат потенциал да вдъхновят и мотивират младите хора да се ангажират с проблемите на околната среда и да търсят иновативни решения за тяхното решаване. В резултат на това, участието на клуб “Зелен кръг” в хакатоните играе важна роля в развитието на екологичното образование и насърчаването на устойчиво развитие в обществото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »