ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Екипът по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ на програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, с програмен оператор МОСВ, който ще се реализира от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, в партньорство с Основно училище „Георги Бенковски“, Профилирана гимназия за чужди езици „Васил Левски“ и Prios Kompetanse – Norway, имат удоволствието да Ви поканят на закриваща пресконференция, на която ще бъдат представени реализирани дейности по проекта. Кампаниите реализирани по време на проекта са:

  • Зелени предизвикателства
  • Световният климат: мисли глобално, действай локално
  • Съвършената форма е кръг
  • Планета или пластмаса
  • Волята да промениш – възможно е друго бъдеще
  • Технологиите в услуга на бъдещето
https://green.codingburgas.bg

Събитието ще се проведе на 22 април 2024 от 10:00 часа в Експозиционен център “Флора” в Бургас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »