Заключителна пресконференция

На 22 април 2024 година се състоя последната среща по проект “Прилагане на мерки за подобряване на екологичното образование на подрастващите в Бургас“ по „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Резултат 3: „Подобрено използване на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“, Процедура № BGENVIRONMENT-3.001 – „Малка грантова схема кръгова икономика“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021.

В Експозиционен център Флора се събраха участници в проекта и гости. Във външната част на голямата зала беше подредена изложба и обособена работилница за децата, а във вътрешната премина представянето на говорителите.

След приветствието от страна на ръководния екип и директора на ПГКПИ – основния партньор и бенифициент по проекта, Димитрина Тодорова, ръководителят на проекта Пламена Казакова и координаторът Дарина Кандарова представиха резултатите по дейности за изпълнението на проекта.

Гост на събитието беше доц. д-р Боряна Пелова е водещ международно утвърден професионалист с многогодишен опит в областта на изкуствения интелект и обработката на големи масиви от данни. Нейната експертиза обхваща както класически, така и авангардни методи, базирани на машинно самообучение. Като ръководител и участник в редица изследователски проекти, насочени към решаването на обществени предизвикателства като качеството на въздуха, предотвратяване на депресия, дигитализация на публичен сектор и МСП, финансова стабилност и др., доц. Пелова допринася за развитието на тази научна област. Тя разказа за проекта за измерване и прогностика на замърсяването на въздуха в София, разработен с помощта на изкуствен интелект.

За участието си в проекта разказаха представители на основните партньори – ПГЧЕ “Васил Левски” и ОУ “Георги Бенковски”, участието на норвежкия партньор Prios беше представено от Милена Андонова – PR на проекта.

Може би най-интересната и забавна част беше представянето на екологичните проекти от учениците на ПГКПИ, които предизвикаха любопитството на най-малките участници в срещата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »